Bewust leren kijken met ‘Geïllustreerd botanisch woordenboek’ van @KNNVUitgeverij

Herkenningsapps verslaan hun duizenden. Prachtig, want zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier planten- en diersoorten herkennen. Het grote nadeel is dat bewust kijken niet meer nodig is. Net zoals GoogleMaps en TomTom het nadenken over je route overbodig hebben gemaakt. Gelukkig verschijnen er nog boeken als het Geïllustreerd botanisch woordenboek’. Voor iedereen die meer van de natuur wil leren op de ouderwetse en onovertroffen manier van het bewust en aandachtig kijken.

Het Geïllustreerd botanisch woordenboek is voor de ervaren bioloog wellicht kinderkost. Voor wie nog weinig van de botanische wereld weet maar zich (meer) wil bezighouden met het determineren van planten en bomen (de beginnende florist) is het een fijn boek dat de algemene kennis over bomen en planten verrijkt. Het geeft informatie over de opbouw van een boom of plant, het laat je kennis maken met allerlei families en geeft een overzicht van de onderdelen van bomen of planten met de bijbehorende begrippen; onmisbaar bij het hanteren van een determinatiesleutel waar de iets ‘serieuzere’ gidsen gebruik van maken.
Het Geïllustreerd botanisch woordenboek is ook zeer geschikt voor educatie. Van bovenbouw basisonderwijs tot en met MBO Bos- en natuurbeheer: met dit boekje krijgen leerlingen waarschijnlijk meer informatie dan ze ooit gehad hebben, op een toegankelijke manier.


Het mooie van dit boek is dat het meer doet dan begrippen uitleggen. Het nodigt uit tot bewust kijken en opent een wereld van wonderen. De pagina’s waarop de verschillende soorten boomschors behandeld worden zijn daar een mooi voorbeeld van. Ga maar eens bewust zo naar bomen kijken, aan de schors voelen en stilstaan bij het dagelijkse wonder van de natuur om ons heen. Dat leidt onvermijdelijk tot verwondering. Wie zich verwondert over de natuur, gaat er ook van houden. Wie van de natuur houdt, is er zuinig op. Een mooier effect van dit boek kan KNNV Uitgeverij zich niet wensen.

Het Geïllustreerd botanisch woordenboek is handzaam uitgegeven als paperback van 96 pagina’s, bevat heldere illustraties, toegankelijke tekst en staat voor 17,95 euro al in je boekenkast.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – De rijkdom van De Dollard


Vandaag maakte ik voor het eerst kennis met de overweldigende overvloed van De Dollard. Op zoek naar stilte en eenzaamheid was ik in Nieuwe Statenzijl beland. Een onooglijk gehuchtje in de noordoostelijke hoek van de provincie Groningen.
Vanaf de sluis ben ik Duitsland in gelopen, buitendijks langs de Dollard, over een eindeloos lang klinkerpad, waar het warme zonlicht strijd voerde met de straffe, kille noordenwind. Naar links strekten zich de buitendijkse graslandjes uit, waarachter het water van de Dollard in het zonlicht lag te schitteren. Nog verder daarachter het noorden, het wenkende noorden. Ik heb er lang naar getuurd en voorbij het eindeloze blauw met z’n kleine witte wolkjes gestaard, vol verlangen naar noordelijke wildernissen. Dat verlangen kan ik nu eenmaal niet onderdrukken – ik droom altijd van het noorden.


De tocht is simpel. Acht kilometer heen, naar een voormalig booreilandje, en weer acht kilometer terug. Zestien kilometers vogelrijkdom.
Op de kwelders grazen duizenden brandganzen. Langs de dijk wemelt het van de graspiepers, gele kwikstaarten, kneutjes en putters.
Boven de Dollard, in het hemelblauw van de verte, klimmen keer op keer sliertige vormen omhoog, die plotseling veranderen in scherpe sikkels en wit oplichtend in het zonlicht naar beneden storten.
Ik bekijk ze door m’n kijker. Het zijn steltlopers. Te ver weg om op naam te brengen. Bonte strandlopers misschien. Aandachtig scan ik de trillende horizon en vind wat ik vermoed: het vastbesloten silhouet van een jagende slechtvalk.

Over de kwelders klinkt onophoudelijk het melancholisch roepen van regenwulpen. In grote groepen komen ze hoog aan, vallen bijna achteloos uiteen, omlaag naar de kwelders.
De heiningpaaltjes tellen tientallen tapuiten. Hun witte stuiten lichtten op in de middagzon, als ze naar de grond vliegen – en weer terug. Groepen goudplevieren kijken in zwijgende groepen roerloos toe in het gras.

Vlak voor het booreilandje is er bijna geen buitendijkse graskwelder meer, het water –of als het laagwater is: het wad- ligt daar dicht bij de dijk. Op kleine slikrandjes drommen tienduizenden steltlopers samen, nog steeds te ver weg om ze op naam te kunnen brengen. Ze kwetteren een kabaal van zilveren geluidjes, die door de harde wind uiteen gesmeten worden. Het droevig roepen van de zilverplevier klinkt er onmiskenbaar doorheen.
Soms, ogenschijnlijk zonder aanleiding, gaan die tienduizenden vogels spoorslags op de vlucht. In dichte groepen wervelen ze synchroon omhoog, tuimelen weer omlaag, scheren als glimmende sikkels laag over het water en strijken al kibbelend weer neer.


Langs het gehavende asfaltweggetje naar het voormalige booreiland wemelt het van de tureluurs. Verontwaardigd vliegen ze op uit slootjes als ik dichtbij kom.
Het booreiland is niet meer dan een asfaltplateau, omringd door water of wad, al naar gelang het getij. Ik ga op de westelijke rand zitten en kijk door m’n oogharen. De zon zaait ontelbaar veel lichtjes over het zingende water. De koude noordenwind kruipt in m’n kleren, over m’n huid. Ik adem de zuivere lucht diep in, onafgebroken omringd door vogelgeluiden, en zucht diep. Ik voel me overweldigd door zoveel vogelrijkdom. Kennelijk verzamelen al die vogels zich hier voor ze verder trekken naar het noorden. Ik draai iets naar rechts, naar het noorden. Het diepe azuur strekt zich ver over de veerterminal van Emden uit. Grijswitte wolken met paarsige randen drijven aan de verre einder.
De meeste van de vogels die ik hier hoor en zie, zullen binnenkort vertrekken. Naar eenzame toendra’s en stille fjells. Naar Siberië, naar Scandinavië, naar Spitsbergen.

Hoog boven me klinkt een weemoedig fluitend geluid.
Een groep goudplevieren gaat -hoog in het blauw- rechtstreeks naar het wenkende noorden.

Geplaatst in Belevenissen, Buiten zwerven | 1 reactie

Waardige nieuwkomer onder de roofvogelboeken


Dezer dagen verschijnt er een waardige nieuwkomer, van uitgeverij Noordboek (onderdeel van de Friese uitgeverij Bornmeer) op het gebied van roofvogeldeterminatieliteratuur. Dit boek van de Deense auteur en natuurfotograaf Lars Gejl leunt evenals Roofvogels van Europa, Noord-Afrika, en het  Midden-Oosten, handboek determineren van vliegbeelden  van de Finse ornitholoog Dick Forsman  sterk op foto’s, en wel vooral vliegbeelden. Waar het boek zich in onderscheidt van het boek van Forsman, is dat het pagina’s biedt met vergelijkende beelden van de verschillende soorten. Daarnaast is van elke soort de jizz afgebeeld, door middel van een silhouettekening. De jizz is de term die staat voor General Impression of Size and Shape, simpel gezegd: de eerste indruk. Dat is een handige hulp voor de determinatie, zeker als het gaat om trekkende roofvogels.

Verder biedt het boek per soort veel informatie, over o.a. uiterlijk, verspreiding en biologie.
De foto’s zijn van prachtige kwaliteit en ‘educatief’: ze dragen bij aan het determineren van de soorten.

Het boek heeft in grote lijnen dezelfde opzet als het boek Steltlopers van Europa, eveneens van Lars Gejl.
Vergeleken met het eerder genoemde boek van Dick Forsman is dit boek voor een wat breder publiek toegankelijk, en zal zowel de beginnende als de gevorderde vogelaar dit graag onder handbereik hebben. Als determinatiehulp, of om er gewoon even fijn doorheen te bladeren.

Roofvogelgids kost 32,50 euro, telt 304 pagina’s en is uitgevoerd in flexibele integraal band. In het boek zijn QR-codes opgenomen, waarmee de geluiden van de soorten beluisterd kunnen worden.

Warm aanbevolen!

Geplaatst in Recensies | Een reactie plaatsen

Het Prentenboek: Indrukwekkend meesterwerk over loopsporen van dieren

Vandaag kreeg ik Het Prentenboek in handen, vers van de pers. Dit boek verdient ook vandaag nog een lofzang. Wát een prachtig, compleet en inspirerend boek over loopsporen van dieren is dit.

De schrijvers, René Nauta en Aaldrik Pot, zijn experts op het gebied van diersporen én bezielde buitenmensen. Hun prentenboek laat andere gidsen over loopsporen ver achter zich. Recente uitgaven verbleken bij de grondigheid en volledigheid van Het Prentenboek.

Compleet
Want dat is waar dit boek in uitblinkt. Alles wat loopt, kruipt, schuift of rolt over de grond in West-Europa en daarbij een spoor achterlaat, is in dit boek (dat toch nog handzaam is gebleven) terug te vinden. Van reptielen, amfibieën en insecten tot vogels en kleine en grote zoogdieren. Van alle dieren is een voor- én achtervoet afgebeeld (behalve van vogels natuurlijk), zijn foto’s te vinden en tekeningen van de hand van René Nauta, die een begenadigd tekenaar is.

Grondig
De volharding en nauwgezetheid van de auteurs maken dit boek tot een betrouwbaar sporenboek – en precies dat is wat van niet alle loopsporengidsen gezegd kan worden. Zo toont het boek niet alleen een ideaalplaatje van een prent, maar aan de hand van foto’s ook de prent in minder gunstige omstandigheden (harde of juist heel zachte ondergrond, verregend, etc.).


Leek én expert
Overigens is dit boek voor leek en gevorderde sporenzoeker een aanrader. Voor iedereen biedt dit boek nieuwe en behapbare informatie; voor natuurliefhebbers en zeker ook voor professionals die in de natuur werken, is dit boek een ideaal naslagwerk.


Brede informatie

Het Prentenboek geeft niet alleen diepgaande informatie over de prenten an sich, maar gaat breder en geeft informatie over de verschillende gangen, over bijzondere ontdekkingen die de auteurs deden tijdens het maken van dit boek, over de waarde van het determineren van diersporen voor de wetenschap en het natuurbeheer en over het ontstaan van cyber tracking (het wereldwijd toegepaste systeem van opleiden en toetsen van diersporenzoekers).

Inspirerend
In ieder geval bereiken ze met dit boek, wat ze in hun cursussen ook voor elkaar krijgen: informatie zó brengen, dat je geïnspireerd raakt en het gevoel krijgt dat je naar buiten moet, het veld in. Een fijn boek dus, voor iedereen . Voor € 39,- krijg je een indrukwekkend meesterwerk van 452 pagina, voorzien van 300 tekeningen en 700 foto’s.

http://www.hetprentenboek.eu

Geplaatst in Recensies | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – wilde zwijnen doden soortgenoot

Het Kroondomein, tegen de schemer. De snijdend koude oostenwind dringt er diep in door.
Samen met zoon doorkruis ik het bos.
We zien veel wilde zwijnen. Ze zwerven in kleine groepjes rond, op zoek naar moeilijk verkrijgbaar eten – de grond is meedogenloos bevroren.

Maar dan.
Gekrijs, gekerm, hartverscheurend gegil.
Stokstijf staan we.
Lieve help, wat is dit?

Zoon wijst. Daar, tussen de eiken, nauwelijks twintig meter verderop.
Zes, zeven wilde zwijnen staan ergens omheen.
Ze stoten, ze beuken. Op iets dat kermt en gilt.
Eén van de zwijnen kijkt op en ziet ons. Hij stoot de bekende diepe grom uit – de boel stuift uiteen. Maar niet ver, ze blijven staan, lijken terug te willen.
Het gekerm gaat over in zacht klagen en verstomt langzaam.

Ik besluit te gaan kijken en ren in volle vaart (ingegeven door een merkwaardige mengeling van schrik, daadkracht en lichte vrees) door de bosbessen naar ‘de plek’.
De wilde zwijnen draven wat verder weg, maar blijven op zichtafstand staan.
Ik ben voorzichtig. Hun gedrag is anders dan anders.

Op de plek verstar ik van schrik. Tussen de bosbessen ligt een overloper. Een beestje van een jaar. Op z’n zij, bebloed, een poot raar naast zijn lijf, de ogen opengesperd van angst.
Hij ziet mij, mens, aartsvijand nummer één, en probeert weg te komen. Kronkelt op z’n rug, staat op, valt, kruipt weg tussen de bosbessen – zwijgend, stervend.
Naargeestig tafereel.

Ik ren terug naar het pad. De zwijnen blijven grommen –een oergeluid dat me op m’n hoede doet zijn.

Op dit stervende dier stonden de anderen dus te beuken en te stoten. Een verzwakt beest, ten dode gedoemd. Zijn door kou en honger geplaagde soortgenoten verkoren hem om te sterven voor hun leven.
We zijn van slag. Wij kerels, met onze stoere verhalen over moeder natuur; met onze oordelen over bijvoerende lieden in de Oostvaardersplassen (‘die kunnen niet eens de natuur haar gang laten gaan’).

Als we het bos verlaten in de kille schemer, weten we dat de zwijnen teruggekeerd zijn bij het gewonde dier. Onontkoombaar lot – de kleine sterft een wrede dood.

Bij de auto eten we een mandarijntje – een kleine, vruchteloze poging om menselijke gevoelens te overstemmen. Gevoelens van medelijden, van willen beschermen wat weerloos is. Van het rare conflict van iets willen doen, en toch niets willen doen. Van de eeuwige botsing tussen empathie voor het individu en begrip voor de wetten van het grote geheel.

Ik deel mijn verwarring met zoon.
“Hoe kan een dier zoiets doen, dat snap je toch niet?”
Zoon (die zich steeds meer bezighoudt met ecologie) kijkt me aan. “Intraspecifieke concurrentie, pap. Dan krijg je dit soort dingen.”

Ik sta weer met beide benen op de grond.

Foto André van Dijk

 

 

Geplaatst in Belevenissen, Buiten zwerven | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – Wat ik nog niet wist van sneeuwgorzen…

De Kwade Hoek, op de Kop van Goeree, is een uitstekende plek om sneeuwgorzen te zien. Vanaf december zijn ze er vaak in grote groepen aan te treffen. Vandaag ben ik weer naar ze op zoek gegaan.
Het was bepaald geen vriendelijk weer. De wind was stormachtig, en ondanks de 11 graden Celsius was het waterkoud.

Ik weet waar ik de sneeuwgorzen kan vinden. Op de zeekraalvelden, waarvan er steeds meer te vinden zijn in de Kwade Hoek. Het merkwaardige van dit gebied is dat het groeit, ondanks de heftige invloed van hoge waterstanden. In het winterhalfjaar, en zeker als het springtij is en de wind uit het noordwesten staat, worden er regelmatig hele stukken strand en jong duin weggeslagen. Toch verandert dit landschap van een uitgestrekte strandvlakte in een afwisseling van jonge duinen, begroeid met helmgras, en stukken zeekraal, die bij hoogwater onderlopen. In die zeekraal zijn de sneeuwgorzen, vaak samen met grote groepen fraters, te vinden. Ook langs het vloedmerk scharrelen ze graag rond.

Ik loop deze middag tegen het zonlicht in. Dat helpt me niet op tijd de sneeuwgorzen te zien. Het lage licht van de benevelde zon zet de natte vlakte in een helle gloed, waar ik met toegeknepen ogen doorheen dwaal. Als ik de sneeuwgorzen op een paar meter genaderd ben, vliegen ze in een grote groep op; ik schat zo’n vijftig stuks, maar het kunnen er ook tachtig zijn. De groep vliegt namelijk nooit in één keer op. Als ze opvliegen, is het net of er een tapijt opgerold wordt. Steeds meer gorzen vliegen op tot zich een dichte, snel zwenkende, druk kwetterende groep vormt, die meestal snel weer invalt.

Om goed de sneeuwgorzen te kunnen zien, kijk ik waar ze precies invallen. Redelijk dichtbij, dit keer. Ik loop met een boog om de groep heen, en benader de plek waar ze ongeveer moeten zitten, met het matte zonlicht nu in m’n rug. De groep kruipt al fouragerend in hoog tempo door de zeekraal, dus in een paar minuten zitten ze tientallen meters verder. Ze scharrelen tussen de zeekraalplanten, waar ze met hun bonte kleed, dat vooral uit bruine, witte en zwartachtige tinten bestaat, niet opvallen. Maar zoals voor veel noordelijke vogelsoorten geldt, zijn ze redelijk dicht te benaderen.

Uiteindelijk krijg ik de groep in het oog. Ik neem de tijd om ze te fotograferen en door de verrekijker aandachtig hun gedrag te bestuderen. Raar genoeg zie ik nu pas, na zo vaak sneeuwgorzen gezien te hebben, wat ik nooit eerder wist van sneeuwgorzen: ze lópen, in plaats van te hippen. Vinken bijvoorbeeld, of andere gorzen, verplaatsen zich door te hippen: met twee poten tegelijk een sprongetje maken. Check de vinken in je tuin maar. Sneeuwgorzen lópen, soms vechtend tegen de wind, tussen de zeekraal over het zilte zand. Op onderstaande foto’s is het goed te zien. Het heeft wel iets parmantigs en dappers tegelijk, zeker als je bedenkt dat die kleine beestjes windkracht 6 voor hun kiezen krijgen.

Als ik dichtbij kom, vliegt de hele groep op, om even verder weer tussen de zeekraal te duiken, waar hun ijverige gescharrel weer van voren af aan begint. Ik scharrel ook verder, tussen stuifduintjes en zeekraal, tot de schemer invalt. En kaarslicht, een Jägermeister en de warmte van een gezellig huis lonken in het oosten.

Geplaatst in Belevenissen, Buiten zwerven | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – Sprookjesbos

Terwijl ons Nederlanders opgedragen wordt niet de weg op te gaan, dwaal ik samen met zoon (16) door het sprookjesbos, nog geen vijf minuten van ons huis. Elke stap in deze witte wereld is intens.
De sneeuw valt zachtmoedig en betoverend – we gaan ervan gaan fluisteren. Zwerven langs sparren, die geduldig buigen onder de schoonheid. Kijken vol ontzag naar de afgebroken kronen van grove dennen, die bezweken onder de last van de sneeuwlaag.
In een uitgestrekt, afgelegen beukenbos staren we ademloos omhoog. Alsof we onverwacht een kathedraal betreden hebben, waar elk moment volmaakte stemmen kunnen gaan zingen tussen de stammen, die er oprijzen als zuilen.
We hurken in de sneeuw om zonder woorden de zachte, stille schoonheid van het besneeuwde bos te ervaren.

Twee reeën springen weg. Een vos steekt over – van de ene bosrand naar de andere. We bekijken het spoor dat hij achterliet, de vegen van zijn staart in de rulle sneeuw.
Een late raaf wiekt zwijgend door de sneeuwbui. Een houtsnip vliegt op – wild en onhandig – en laat zich vallen tussen de sparren, waar de nacht langzaam omhoog kruipt tegen de stammen.

Hoe verlaat je zo’n bos? Op je tenen.
Met het spijtige gevoel dat het sprookje morgen smelt.
Als sneeuw voor de zon.

Geplaatst in Buiten zwerven | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – Hard to get

De reeënbronst krijgt over het algemeen minder (publieke) aandacht dan de hertenbronst. Hoewel het festijn van burlende edelherten zeker niet te versmaden valt, kijk ik toch liever naar de reeënbronst.

De reeënbronst heeft niet het massale brullen en matten voor een harem dat ietwat bedeesd de uitkomst van de strijd afwacht. Het spel is subtieler en speelt zich niet zozeer met concurrerende mannetjes af, maar met de geit. Als het haar behaagt, mag de bok. En het behaagt haar niet zomaar. Het is hard to get op z’n best.
Vorige week –op een broeierige avond- zag ik weer eens prachtig hoe dat gaat.

Op een stil graslandje tussen een aantal percelen hakhoutstruweel liep een reegeit als de onschuld zelve te grazen. Aan de bosrand verscheen een bok, die een soort quasi-nonchalant wat rondkeek, hier en daar een grasspriet at en hé, wat toevallig, bij de reegeit uitkwam. Toen hij haar op een aantal meters was genaderd begon hij te flemen (met uitgestoken tong de geur van de geit opsnuiven). Dat werd hem teveel, zoveel vrouwelijkheid op een broeierige avond is niet te dragen. Zijn voorzichtig scharrelen sloeg om in een wilde sprint naar de geit, die het op een lopen zette. In een grote cirkel achtervolgde de bok haar.

Het hele volgende uur bestond uit dit spel. Rondjes rennen, stoppen en weer rennen. Toen de geit bepaalde dat het moment rijp was, mocht de bok paren. Geen ruw zegevieren onder het oog van verslagen tegenstanders en nog tien dames (zoals bij edelherten), maar in de intieme schemer van de bosrand wordt het leven bestendigd. Ik kreeg bijna de neiging me te excuseren en een keer te kuchen. Als iemand die ongewild in de rol van voyeur is beland.

Toen de nacht alles veranderde in stille schimmen ben ik -bij het licht van de opkomende maan en het klagend roepen van de bosuilen- zacht weggegaan.

Geplaatst in Belevenissen, Buiten zwerven | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – “Sorry, houtsnip”

Binnen blijven is voor mij altijd een moeilijke opgave geweest. En zeker als er een sneeuwlaag ligt. Naar buiten dus, als het zover is. De sneeuw dempt de geluiden, de tintelfrisse buitenlucht zuig ik diep m’n longen in.

Overal zijn diersporen zichtbaar; van de fijne prentjes van een marter op een omgevallen boomstam tot gedooide sneeuw rond muizenholletjes, van een geel vlekje vossenpis tot de wissels van hazen. Ineens wordt er een wereld aan animal traffic zichtbaar en word je fijntjes duidelijk wat je allemaal mist als er geen sneeuw ligt.

Wat een feest dus om door het sneeuwlandschap te dwalen. Te groot bijna, dat feest, want ik wil overal tegelijk zijn. Daarom dwaal ik altijd maar van de ene gebeurtenis naar de andere. Laat de natuur maar kiezen wat ik meemaak.

Ik zwerf door het witte landschap langs de IJssel en stuit op een beverdam. Stijf bevroren. In het ijs achter de dam zijn wakken met een vers ijslaagje te zien. Daar heeft de bever vermoedelijk nog regelmatig zijn kop doorheen gestoken. De vorst heeft een verzameling wilgentakjes in het ijs ingevroren. Door het ijs heen schemert de voorraad wilgentakken van de beverfamilie. Die komt de winter wel door in de burcht en laat zich aan mij in ieder geval niet zien.

Al struinend stoot ik een houtsnip op, die achter een houtwal verdwijnt. Dat zijn nou typisch van die vogels die in de war lijken te raken zodra er sneeuw ligt. Ze lijken dan ineens in elke houtwal te zitten en zijn aanzienlijk minder schuw.

Ik ben nog “sorry houtsnip” aan het mompelen als hij binnen een paar tellen weer keihard terug komt vliegen, op de hielen gezeten door een havik.
Ik kijk recht in de wijdopen ogen van de houtsnip, waarin de strijd tussen stoïcijns berusten in het noodlot of vluchten in doodsangst gestold lijkt te zijn. Daarachter gloeit de doorborend felle blik van de jakkerende havik, die met dodelijke snelheid nadert.

Secondenwerk is het, meer niet. De geluidloze seconden van de strijd op leven en dood.
De snip suist wild over m’n hoofd, ik duik in een schrikreactie weg.
De havik schrikt van mijn beweging en zwenkt met een felle ruk opzij, weg van mij, weg van zijn prooi.
Die ploft dezelfde houtwal weer in. Voor dit keer kan hij afkloppen.

Ik glimlach en maak een lichte buiging naar de houtwal, als ik er met een boog omheen loop.
Heb ik het toch nog goedgemaakt met de houtsnip.

20170123_120219

Geplaatst in Buiten zwerven | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Buiten zwerven – Ode aan Drenthe

Tot voor een jaar kwam ik vrijwel nooit in Drenthe. En áls ik er kwam, kwam ik niet verder dan de lange rechte N-wegen, omzoomd door bietenvelden. Er woonde een lichte verachting jegens dit nietszeggende land in mijn hart. In Drenthe heeft een natuurliefhebber niets te zoeken, dacht ik. Sinds mijn beste vriend echter in Drenthe woont, doorkruis ik er regelmatig de natuur, meestal in het gebied van de Drentsche Aa en in de bossen rond Schoonloo. Hoog tijd voor een Ode aan Drenthe.

De provincie heeft me werkelijk overrompeld. Wat een rust, pracht en veelzijdigheid, in alle jaargetijden. We bewonderen er in de zomer de blauwe schittering van talloze weidebeekjuffers, zoeken ottersporen en ontdekken dassenburchten. We turen op onze knieën in een nat veld naar een roepende kraanvogel, terwijl de schaduw van een rode wouw over ons glijdt. We zien grauwe klauwieren, staan oog in oog met adders, genieten van de zwarte rapunzel en velden vol orchideeën, beluisteren er de geestdriftige zangkoren van blauw aangelopen heikikkers en verbazen ons over de zeldzame veenbesparelmoervlinders.
En dit, vrienden, is nog maar een klein greepje uit talloze grote en kleine belevenissen.

Wat Drenthe behalve de prachtige natuur bovendien bijzonder maakt: er hangt altijd een vleugje Scandinavië. Als ik me niet vergis strijkt er nu en dan zelfs een Arctische zuchtje overheen. Zeker deze week, als een koude noordooster kil over de witte akkers blaast en de dalende zon een roze gloed op verre wolken aan de horizon tovert. Naar die horizon zijn we in Drenthe altijd op weg, als we er uren en kilometers lang rondstruinen, langs oude strubbenbossen en zwijgzame hunebedden, waarin de eeuwen gestold liggen.

Van dit Drenthe ben ik gaan houden.
Vandaar deze ode.
In de hoop dat dít Drenthe nog heel lang zo blijft.

20170105_155607

Geplaatst in Buiten zwerven | Een reactie plaatsen